top of page
01C29688-C25B-402A-9520-E1B92916AC7C_edited_edited.jpg
Modern Bathroom

Fremtidsrettet boligutvikling

Fager Eiendom AS er et selskap i sterk vekst innen boligutvikling i Oslo og omegn. Vår filosofi er å bygge attraktive og moderne boliger som skiller seg ut i mengden. Vi ønsker å realisere drømmer for våre kunder gjennom å utvikle boliger der mennesker ønsker å bo og sosialisere seg. 

Trivsel i hjemmet er utgangspunktet for å ha et bra liv for en selv og familien.

Bærekraftig utvikling, effektiv arealutnyttelse og mangfold av tilbud og aktiviteter i nærheten av hjemmet står sentralt i våre prosjekter. I tillegg er boligen og bomiljøets betydning for helse og velferd en viktig verdi som legges til grunn for planlegging av våre boligkonsepter. 

Visjon og mål

Vår Visjon er å være gode samfunnsbyggere

Vi utvikler trivelige nabolag - et godt sted å være, sosialisere og bo. Våre prosjekter tuftes på samfunnsansvarlig og etiske prinsipper, stedstilpasset arkitektur, miljøvennlige materialer og respekt for omgivelser og miljø.


Vårt overordnede Mål er å bygge attraktive boliger av god kvalitet som ivaretar kjøpernes preferanser og legger grunnlag for lønnsom vekst for selskapet og dets eiere. Som selskap er vi entusiastiske og fremoverlente, resultat- og løsningsorienterte.

bottom of page